ANDRZEJ JARZĄBSKI DORADCA ADR BHP

cysterna-ci-ar-wkijpg

 OFERUJEMY NA TERENIE CAŁEGO KRAJU


  1. Doradztwo w zakresie przewozu materiałów niebezpiecznych ADR oraz ODPADÓW uznanych za niebezpieczne.
  2. Realizację zadań służby BHP w firmie.
  3. Szkolenia BHP pracowników wstępne okresowe, specjalistyczne.
  4.  Sporządzenie dokumentacji powypadkowej.
  5. Audyt przedsiębiorstwa w zakresie przestrzegania przepisów związanych z BHP, przewozem materiałów ADR
  6.  Dobór opakowań ADR oraz dobór ochrony indywidualnej BHP.
  7.  Sporządzanie rocznego sprawozdania z przewozu, załadunku bądź rozładunku materiałów ADR.                                                  
      Cenę oraz termin realizacji usługi uzgadniamy indywidualnie.